Спостереження за погодою. Weather observations

Rate this:

Погода. Елементи погоди. Weather, weather elements

         

Rate this:

Температура повітря. The air temperature

             

Rate this: