Електролітична дисоціація. Сильні і слабкі електроліти. Electrolytic dissociation. The strong and weak electrolytes.

Електролітична дисоціація Электролитическая диссоциация Electrolytic dissociation Dissociation électrolytique Elektrolytischen Dissoziation La disociación electrolítica Електроліз води Электролиз воды Electrolysis of water Électrolyse de l’eau Elektrolyse von Wasser Electrólisis del agua Відео. Електроліз в розчині лимонної кислоти Видео. Электролиз в растворе лимонной кислоты Video. Electrolysis in a solution of citric acid Vidéo. L’électrolyse dans une solution d’acide citrique Video. Elektrolyse […]

Rate this:

Electrolysis

Rate this: