Земля, планета людей. Генетична різноманітність людини. Earth is a planet of people. Human genetic diversity

Rate this:

Погода і рельєф. Weather and relief

       

Rate this:

Погода, циклони. Weather, cyclones

             

Rate this:

Земна кора. Зовнішні процеси, відповідальні за зміни в земній корі. The earth’s crust. External processes responsible for changes in the earth’s crust.

Rate this:

Ісландія, країна гейзерів і вулканів. Iceland, a country of geysers and volcanoes

Rate this: