Унікальні форми рельєфу в світі, їх захист. Unique landforms in the world, their protection

     

Rate this:

Земна кора. Зовнішні процеси, відповідальні за зміни в земній корі. The earth’s crust. External processes responsible for changes in the earth’s crust.

Rate this:

Земна кора. Діяльність вулканів. The earth’s crust. The activity of volcanoes.

 

Rate this:

Рухи земної кори. Movements of the earth’s crust

Rate this: